Aktualności

Zakupowe CV jak je przygotować? | Big Fish Sp. z o.o.
16.05.2024

Zakupowe CV jak je przygotować?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z istoty odpowiednio przygotowanego życiorysu zawodowego (CV). W obecnych czasach jego znaczenie jest coraz większe, ponieważ często stanowi kluczowy element procesu selekcji kandydatów. Osoby przeglądające nasze CV poszukują konkretnych informacji, które umożliwią im dokonanie trafnej oceny naszego potencjału i umiejętności, co z kolei może zadecydować o naszym przejściu do kolejnego etapu rekrutacji. Samo wymienienie nazwy firmy, stanowiska czy krótki opis obowiązków często nie wystarcza, co może skutkować zmniejszeniem naszych szans na sukces. Taka sytuacja może prowadzić do utrwalenia przekonania, że problem leży po stronie rynku pracy, a nasza ocena własnych kompetencji maleje. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który omawia kluczowe aspekty skutecznego tworzenia CV.

Wykorzystaj heurystyki (błędy poznawcze) na swoją korzyść w negocjacjach | Big Fish Sp. z o.o.
14.03.2024

Wykorzystaj heurystyki (błędy poznawcze) na swoją korzyść w negocjacjach

Daniel Kahneman, wraz z Amosem Tversky, przeprowadził wiele badań dotyczących heurystyk, które są mentalnymi skrótami używanymi przez ludzi do podejmowania decyzji, oceny sytuacji i innych ludzi, rozwiązywania problemów, szacowania prawdopodobieństwa i przewidywania przyszłości. Heurystyki są użyteczne w wielu sytuacjach, ale mogą też prowadzić do systematycznych błędów w myśleniu. Rozumienie heurystyk i sposobów, na jakie mogą wpływać na proces negocjacyjny, może pomóc Ci lepiej się przygotować i zoptymalizować swoje szanse na zrealizowanie Twoich celów.

Kluczowe wskaźniki efektywności w zakupach / cele zakupów | Big Fish Sp. z o.o.
20.02.2024

Kluczowe wskaźniki efektywności w zakupach / cele zakupów

Jakie są/ były Twoje cele w zakupach? Z czego byłeś rozliczany na stanowisku x? Oceniając kompetencje kandydatów do działów zakupów zawsze zadajemy to pytanie podczas interview. Odpowiedź na nie, jest dla nas istotne ponieważ pokazuje w jak zaawansowanych organizacjach zakupowych pracował nasz kandydat. Nazwy stanowisk bardzo często nie odzwierciedlają zaawansowania danej roli zakupowej. Np. w płaskich strukturach organizacyjnych mamy kupców, którzy zajmują się zarządzaniem kategoriami zakupowymi, którzy raportują bezpośrednio do menedżera/ lidera/ dyrektora zakupów, a w organizacjach bardziej rozbudowanych kupcy mogą zajmować się procesem procure to pay zupełnie nie mając doświadczenia w strategicznym sourcingu. Jedni mogą być rozliczani np. z cost avoidance, a drudzy czasem realizacji zamówienia.

Szukanie oszczędności w produkcie elektronicznym, czyli VA/VE na ratunek | Big Fish Sp. z o.o.
18.01.2024

Szukanie oszczędności w produkcie elektronicznym, czyli VA/VE na ratunek

W dzisiejszym świecie konkurencji i ciągłych zmian (często skrywające się pod modnym pojęciem VUCA), każda firma musi szukać sposobów na poprawę swojej efektywności i rentowności. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tym celu, jest VA/VE, czyli value analysis i value engineering.

Jak generować oszczedności w organizacji - nie ma korzyści bez inwestycji. | Big Fish Sp. z o.o.
09.01.2024

Jak generować oszczedności w organizacji - nie ma korzyści bez inwestycji.

Oszczędności to jeden z najważniejszych wskaźników efektywności obszaru zakupowego. Ceny surowców produkcyjnych, czy podzespołów rosną, koszty usług także nie pozostają bez zmian. Do tego dochodzą problemy związane z łańcuchem dostaw. Już samo utrzymanie cen zakupu z poprzednich lat staje się często niemożliwe, a cele jakie stawia się przed pracownikami odpowiedzialnymi za wydatki w firmie pozostają niezmienne i do głównych z nich należy m.in cięcie kosztów czyli generowanie wspomnianych oszczędności. Nie wystarczy już skontaktować się z dostawcą i zażądać obniżenia cen. Jak zatem osiągnąć cel? Przede wszystkim trzeba bazować na danych, korzystać z narzędzi i analiz, które pozwolą nam na odpowiednie przygotowanie zarówno do negocjacji z dostawcami, ale i do zbudowania odpowiednich podstaw do współpracy wewnątrz naszych organizacji.

Voucher na szkolenia dla kupców i managerów zakupów | Big Fish Sp. z o.o.
15.12.2023

Voucher na szkolenia dla kupców i managerów zakupów

Końcówka roku to czas, kiedy klienci kontaktują się z nami, ponieważ pozostały im jeszcze niezagospodarowane środki z budżetu szkoleniowego. Często środki te przepadają, jeśli nie zostaną wykorzystane i trudno w kolejnym roku uargumentować, dlaczego, budżet szkoleniowy powinien pozostać na pierwotnym poziomie lub zostać powiększony. Biorąc pod uwagę oczekiwania naszych klientów, chcielibyśmy zaproponować Państwu vaucher szkoleniowy do wykorzystania w 2024 r. Tym którzy zdecydują się na wykupienie vaucheru, proponujemy 10 % zniżki oraz nawet 90 dniowy termin płatności, a fakturę wystawimy jeszcze w tym roku.

Zarządzanie karierą w zakupach – dlaczego warto? | Big Fish Sp. z o.o.
13.12.2023

Zarządzanie karierą w zakupach – dlaczego warto?

Zarządzanie karierą w zakupach to rozległy i nade wszystko ważny temat! Przewiduje się, że AI do 2025 roku wyeliminuje 85 milionów miejsc pracy (według World Economic Forum) oraz stworzy blisko 97 milionów miejsc pracy (według Built In). Jak te zmiany wpłyną na pracowników działu zakupów? Trudno powiedzieć, przewiduję, że w najlepszych okolicznościach kupcy pozbędą się żmudnych i powtarzalnych zadań związanych z procesem P2P. Wszystko to na korzyść strategicznego zarządzania kategoriami/dostawcami, zarządzaniem ryzykiem oraz budowania relacji z klientami wewnętrznymi.

Kompetencje w zakupach - aktualizacja 2023 | Big Fish Sp. z o.o.
27.11.2023

Kompetencje w zakupach - aktualizacja 2023

Drodzy kupcy, managerowie zakupów już trzeci rok z rzędu opracowaliśmy spis kompetencji, które naszym zdaniem występują w zakupach.