Development Center (centrum rozwoju)

Development Center (centrum rozwoju) | Big Fish Sp. z o.o.

Development Center (centrum rozwoju)

Development Center (centrum rozwoju) polega na diagnozie potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów.

Metodę stosujemy w przypadku, gdy chcemy rozwijać pracowników objętych programem.

Nasza usługa DC obejmuje:

 • definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
 • projektowanie sesji DC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
 • przeprowadzenie DC
 • analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
 • opracowanie raportów dla klienta i uczestników
 • udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom DC
 • podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji

Zalety Development Center:

 • może posłużyć do wyłonienia pracowników z najwyższym potencjałem
 • jest doskonałym narzędziem poprzedzającym planowanie indywidualnego rozwoju pracowników (zanim zaczniesz rozwijać musisz wiedzieć co rozwijać i z jakim natężeniem)
 • jest kompleksowym narzędziem wspierającym budowanie ścieżek karier oraz planowania sukcesji
 • pozwala na głębsze rozeznanie w obecnym poziomie kompetencji prezentowanym przez pracowników
 • pracownicy otrzymują szczegółową informację zwrotną o swoim poziomie kompetencji oraz poziomie oczekiwanym przez organizację (indywidualne informacje zwrotne )
 • wspiera budowanie silnej marki pracodawcy dbającego o rozwój pracowników
 • motywuje pracowników do rozwoju