Outplacement/Executive Placement/Career Transition

Outplacement/Executive Placement/Career Transition | Big Fish Sp. z o.o.

Outplacement/Executive Placement/Career Transition

Nasza usługa skierowana jest do firm/organizacji, które dbając o własnych pracowników działu zakupów objętych programami zwolnień (indywidualnych bądź grupowych) chcą zapewnić im wsparcie w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia.

Znaczenie projektu dla organizacji:

 • zapewnienie sobie płynnego i sprawnego funkcjonowanie bez przeszkód ze strony zwalnianej osoby
 • zmniejszenie rotacji pracowników w trakcie restrukturyzacji czy po niej, zwiększenie satysfakcji pracowników po zmianach
 • zmniejszenie ryzyka absencji pracowników w ostatnim okresie obowiązywania umów
 • ograniczenie utraty wizerunku firmy
 • zademonstrowanie dbałości firmy o pracowników co pozwala utrzymać wydajność osobom nie objętym tym programem
 • wsparcie employer brandingu czyli tworzenie wizerunku atrakcyjnego, odpowiedzialnego i uczciwego pracodawcy

Znaczenie projektu dla pracowników:

 • oswojenie się z nową sytuacją oraz redukcja stresu
 • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy – otrzymanie konkretnej wiedzy z zakresu efektywnego poszukiwania pracy
 • określenie mocnych stron i naturalnych talentów
 • opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • rozpoczęcie procesu budowania własnej profesjonalnej marki
 • analiza własnej ścieżki zawodowej - nierzadko zrewidowanie własnej kariery i wytycznie nowego celu zawodowego
 • zachęta do dalszego kształcenia i zdobywania nowych kompetencji dopasowanych do potrzeb rynku

Nasze programy skierowane są do grup (outplacement) bądź też do pojedynczych pracowników (Executive Placement/ Career Transition).

Programy są ustalane indywidualnie z klientem i mogą obejmować następujące etapy:

 • doradztwo zawodowe (może być w formie szkolenia pokrywające takie aspekty jak: skuteczne poszukiwanie pracy, generowanie ofert pracy z tzw. ukrytego rynku pracy, współpraca  z firmami rekrutacyjnymi, budowanie profesjonalnej marki w Social Media, efektywna rozmowa rekrutacyjna)
 • sesje coachingowe jeden na jeden lub też indywidualne konsultacje bezpośrednie (często oceniane jako najefektywniejsze działanie outplacementu)
 • warsztaty psychologiczne
 • ocenę kompetencji / mocnych i słabych stron
 • ustalenie przyszłościowych strategii rozwoju zawodowego
 • szkolenia specjalistyczne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • symulacje rozmów rekrutacyjnych oraz szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji - przygotowanie do negocjacji płacowych
 • pomoc przy aktywnym poszukiwaniu pracy

Nasze podejście:

 • Wspomagamy budowanie poczucia odpowiedzialności za życie zawodowe naszych Klientów - nie szukamy pracy za Klientów, ale wskazujemy kierunki, omawiamy strategię, dostarczamy wiedzę na każdym etapie projektu. Nasze usługi zawierają elementy coachingu i mentoringu.
 • Korzystając raz z naszych usług, uczestnicy programów, otrzymują konkretną wiedzę oraz wsparcie w zarządzaniu własną karierą w przyszłości.
 • Jesteśmy jedynym podmiotem zajmującym się kompleksowo rozwojem kadr zakupowych – od oceny, poprzez rekrutację do rozwoju. Od ponad 15 lat obserwujemy rynek pracy w zakupach zarówno w kraju jak i w Europie. Podczas projektów outplacementowych dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. 

Przykład projektu

Klient -  Global Procurement Manager

Usługa - Career Transitioning/ Outplacement (powód: zmiana struktury organizacji)

Etapy: 5 modułów / 40h – Skype meetings

Moduł I. „Goal & Plan

Działania:

 • Wspólna analiza sytuacji Klienta
 • Przeanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery
 • Zdefiniowanie ról i stanowisk alternatywnych
 • Ustalenie wspólnie z klientem konkretnego zawodowego celu, do którego zmierza
 • Ustalenie wspólnie z Klientem planu działania
 • Monitorowanie wdrożenia planu i wspieranie Klienta

Moduł II – Poruszanie się po rynku pracy

Działania:

 • Indywidualne szkolenie z zakresu skutecznego poruszania się po rynku pracy
 • Q&A
 • Plan znalezienia pracy

Moduł III - „Application Support”

Działania:

 • Feedback do CV – zaproponowanie zmian – stworzenie „Master CV”
 • Omówienie zasad tworzenia CV pod konkretne stanowisko (HRS Matrix)
 • Zaopiniowanie wersji CV pod konkretny opis stanowiska (1)
 • Zaopiniowanie LM pod konkretny opis stanowiska (1)
 • Omówienie zasad przygotowania Project Portfolio
 • Zaopiniowanie Project Portfolio (4 projekty)

Moduł IV – „Professional Brand”

Działania:

 • Omówienie podstawowych elementów budowania własnej marki w Social Media.
 • Feedback do profilu na LinkedIn/ Goldenline
 • Omówienie efektywnych zasad oraz najlepszych praktyk działania na portalach społeczno – biznesowych
 • Stworzenie efektywnych profili na LI/ GL

Moduł V – „Interview Coach”

Działania:

 • Omówienie typów rozmów rekrutacyjnych
 • Omówienie zasad skutecznej komunikacji podczas interview – model STAR
 • Omówienie narzędzia wspomagającego skuteczne przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych (HRS Matrix)
 • Symulacja 2 rozmów rekrutacyjnych (1x symulacja, 1x feedback)
 • Przekazanie wyczerpujących informacji zwrotnych na temat aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas interview

Wykorzystane narzędzia (formularze, prezentacje, dokumenty, testy)

SWOT ■ Strengths Finder ■ Talent Mapping ■  Ważne aspekty kariery zawodowej ■ Analiza Kariery ■ Stanowisko Alternatywne ■ Fotografia czasu pracy ■ Strategia znalezienia pracy ■ Indywidualny plan działania ■ Motywacyjne DNA ■ Zawodowa zmiana – zarządzanie ryzykiem ■ Jak skutecznie współpracować z headhunterami ■ Opis odpowiedzialności w CV ■  HRS Matrix ■  Profil Zawodowy ■ Wzór Project Portfolio ■  LM  ■ „Key Skills research” ■ LinkedIn infinite possibilities ■ Content Management ■ Przydatne informacje do interview ■ Interview Check list ■ Interview Brief