Szkolenia dla KAM

Szkolenia dla KAM | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Szkolenia dla KAM
Jak myśli i działa kupiec w sieci handlowej

Napisz aby dowiedzieć się więcej

W trakcie szkolenia omówimy budowanie oferty sklepu i współpracę z przedstawicielem dostawcy (Key Account Managerem ) z perspektywy kupca sieci handlowej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. co to jest strategia handlowa? W jaki sposób przygotowuje się segmentację klientów? W jaki sposób kupiec buduje gamę produktów? Z jakich informacji korzysta kupiec? Omówimy podstawowe pojęcia i narzędzia pracy kupca. Przedstawimy sposób myślenia kupca przed i w trakcie procesu negocjacji.


Proponowany program szkolenia

• Strategia handlowa - ogólne wprowadzenie (różne role kategorii, opis różnych możliwych do przyjęcia strategii promocyjnych, cenowych i asortymentowych, rola konkretnej kategorii w tej ofercie, hipermarket , supermarket vs stacje benzynowe i convenience)

• Budowanie drzewa decyzyjnego dla kategorii jako punkt wyjścia dla budowy strategii gamy produktów

• Segmentacja klientów

• Budowanie gamy produktów

• Baza danych - informacje z jakich korzysta kupiec

• Podstawowe pojęcia (rodzaje marż, marża a narzut, rodzaje cen, indeks cenowy, średni współczynnik inwestycji promocyjnej, mnożnik marżowy, skróty używane w różnych sieciach handlowych)

• Negocjacje, sposób myślenia kupca sieci

• Category plan - opis procesu budowy planu kategorii

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane