Wprowadzenie do zakupów

Wprowadzenie do zakupów | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Wprowadzenie do zakupów
Quick step into procurement World

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Doskonały, szczegółowy program dla osób wchodzących w rolę kupca piastujących stanowisko kupca, którzy chcą usystematyzować sobie wiedzę dotyczącą nowoczesnego procesu zakupów. Oferta jest również skierowana do kupców operacyjnych i transakcyjnych aspirujących do ról strategicznych. Podczas szkolenia kompleksowo omawiamy cały proces zakupowy wraz z istotnymi analizami stanowiącymi nieodłączne elementy strategii kategorii. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i pogłębią kompetencje z zakresu: analizy rynku, analizy potrzeb, modeli kosztowych, procesu sourcingowego, selekcji dostawców, negocjacji, administrowania kontraktem. W ramach szkolenia omawiamy również elementy zarządzania relacjami z dostawcami. Program zawiera wiele skutecznych narzędzi, przykładów analiz, które uczestnicy będą mogli zastosować już następnego dnia w pracy.


Proponowany program szkolenia

I. Wprowadzenie do tematyki zakupów

 • Rola i zadania działu zakupów w organizacji
 • Znaczenie działu zakupów – budowanie wartości dodanej poprzez dział zakupów
 • Obszary zakupowe: direct, in-direct, re-sale
 • Typologia zakupów – operacyjne, taktyczne, strategiczne
 • Diagnoza dojrzałości funkcji zakupowej

II. Podstawy procesu zakupowego

 • Proces zakupowy – omówienie 7 kroków (profil kategorii, wybór strategii sourcingowej, budowa bazy dostawców, wybór krytycznej ścieżki wdrożenia, negocjacje i wybór dostawcy, integracja dostawcy, benchmark rynku dostawców)
 • Mapowanie i współpraca z klientem wewnętrznym – RACI model, analiza Interesariuszy
 • Analiza kosztowa - „Cost breakdown”, „TCO”, przykładowe składniki koszto- twórcze
 • Model procesu przetargowego – RFx
 • Formy ofertowania
 • Wybór dostawcy
 • Aukcje internetowe
 • Ocena dostawcy, działania korygujące i naprawcze
 • Analiza ABC i XYZ
 • Proces P2P
 • Rola kupca w procesie P2P (zakupy strategiczne, zakupy taktyczne i operacyjne)

III. Wprowadzenie do negocjacji

 • Planowanie, przygotowanie, wybór strategii, style negocjacyjne
 • Precyzyjne formułowanie celów
 • Rodzaje rabatów
 • Aktywne słuchanie
 • Techniki prowadzenia rozmowy
 • Budowanie przewagi w negocjacjach
 • Złote zasady negocjacji
 • Obliczanie oszczędności

Rozwijane kompetencje:

Znajomość procesu zakupowego ■ Analiza danych ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Negocjowanie ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Dużo wiedzy praktycznej i odniesień do autentycznych przykładów z życia zawodowego”

„Szkolenie oceniam bardzo wysoko – pozwoliło mi na usystematyzowanie wiedzy”

„Duża dawka wiedzy i ćwiczeń”

„Sposób prowadzenia szkolenia, realne przykłady, pozytywna atmosfera, przestrzeń na dyskusję”

„Podobał mi się swobodny styl prowadzenia zajęć”

„Bardzo przydatne narzędzia w pracy kupca, miła atmosfera, przykłady z życia”

„Analizy  i narzędzia, które będę mógł wykorzystać w codziennej pracy”

„Dużo angażujących ćwiczeń”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane