Zarządzanie zmianą w zakupach

Zarządzanie zmianą w zakupach | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie zmianą w zakupach
Change management in procurement

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Nowoczesne działy zakupów są często działami inicjującymi zmiany w organizacji. Nie sposób jednak pominąć wewnętrznych oporów z jakimi muszą się mierzyć przedstawiciele zakupów. Celem tego unikatowego szkolenia jest przygotowanie pracowników działów zakupów do wprowadzania i akceptacji zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w dziale zakupów lub poprzez dział zakupów. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą. Umiejętnie komunikowane zmian wewnątrz organizacji (a w szczególności poprawa komunikacji na linii dział zakupów – klienci wewnętrzni). Szkolenie prowadzone jest w formie zamkniętej. Podczas szkolenia pracujemy na konkretnych, aktualnych przypadkach zmian zachodzących w dziale zakupów, bądź generowanych przez dział zakupów.


Proponowany program szkolenia

I. Zmiana w organizacji

 • Co wywołuje zmiany w organizacji?
 • Istota i rodzaje zmian w organizacji
 • Jak zmiany w organizacji wpływają na zakupy? Jakie zmiany w organizacji kreują zakupy?
 • Analiza zmian w organizacjach zakupowych uczestników

II. Model procesu zmian

 • Dynamika zmian – koncepcja K. Lewina
 • Budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, przewidywanie oporu, umacnianie zmiany
 • Struktura działań związanych z wprowadzaniem zmian w zakupach/ poprzez dział zakupów
 • 8 etapowa koncepcja wprowadzania zmian Kottera
 • Źle wprowadzona zmiana przez organizację zakupową – analiza i „lessons learned

III. Ja w procesie zmiany  

 • Rola osobistych nastawień w procesie wprowadzania zmian
 • Mapa pojęcia „zmiana w zakupach” – analiza plusów i minusów zmian
 • Omówienie dobrej i złej zmiany w organizacji uczestników – analiza, odkrycia, „lessons learned”
 • Poszukiwanie indywidualnych zasobów wspierających wprowadzanie zmian
 • Rozpoznawanie czynników utrudniających wprowadzanie i realizację zmian
 • Osobowość a zmiana – cechy osobowościowe sprzyjające zmianie
 • Test – „Gotowość do zmian”

IV. Opór przed zmianą

 • Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian – analiza sytuacji, tworzenie list przyczyn
 • Zachowanie wobec zmian wewnątrz organizacji
 • Przezwyciężanie oporów i blokad
 • Nieplanowana zmiana – jak sobie z nią poradzić? Jak radzą sobie z nią klienci wewnętrzni?

V. Komunikacja w okresie wprowadzania zmian

 • Zasady dobrej komunikacji w procesie zamian wdrażanych przez dział zakupów
 • Komunikacja formalna i nieformalna
 • Kreowanie konstruktywnych, wspierających postaw w zespole w sytuacjach nowych
 • Udzielanie informacji na temat wprowadzanych zmian
 • Przedstawianie zmiany językiem korzyści (klienci wewnętrzni/ dostawcy/ Interesariusze)

► Korzyści ze szkolenia:

 • zwiększenie świadomości istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy
 • zmniejszenie oporu wobec zmiany
 • lepsza współpraca zespołów zakupowych z klientami wewnętrznymi/ dostawcami strategicznymi a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych
 • zwiększenie akceptacji zmian i identyfikacja z nimi
 • zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie interesariuszami ■ Radzenie sobie z niepewnością ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów ■ Asertywność ■ Wytrwałość ■ Opanowanie ■ Zarządzanie konfliktem ■ Współpraca ■ Zdolności adaptacyjne ■ Komunikacja ■ Zręczność interpersonalna ■ Motywowanie innych ■ Wywieranie wpływu

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane