Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 06.06.2024 - 07.06.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI
Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI

Szkolenie stacjonarne / Kraków

Cena: 3 300 PLN netto

Zapisz się

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI" obejmuje różnorodne aspekty negocjacji w kontekście zakupów, z szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Obejmuje ono zarówno wprowadzenie do podstaw negocjacji w zakupach produkcyjnych, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak analiza portfolio i dostawców, komunikacja z klientem wewnętrznym, a także strategie negocjacyjne z wykorzystaniem AI. Szkolenie podkreśla również znaczenie umiejętności interpersonalnych w negocjacjach oraz technik prezentacji osiągnięć.

Cel główny:
• Uczestnicy poznają i nauczą się metod negocjowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Cele szczegółowe:
• Uczestnicy poznają i nauczą się przygotowywać oraz analizować przygotowany przez siebie plan gry przy użyciu sztucznej inteligencji przy zachowaniu poufności danych firmy
• Uczestnicy nauczą się przygotowywać, testować plan gry dla surowców i komponentów produkcyjnych przy użyciu sztucznej inteligencji
• Uczestnicy przećwiczą i sprawdzą skuteczność poznanych metod w trakcie symulacji case study poznanych przed szkoleniem w trakcie wywiadu
• Uczestnicy nauczą się wykorzystywać potencjał dostawców w inicjatywach VAVE pod kątem generowania oszczędności

Korzyści:
• Zwiększenie skuteczności negocjowania z dostawcą komponentów produkcyjnych i surowców
• Stworzenie mocnych dźwigni negocjacyjnych w rozmowach z dostawcami w trakcie analizy i przygotowywania game planu
• Możliwość sprawdzenia się w sytuacjach problematycznych pod okiem trenera


Dzień 1

1. Wprowadzenie do szkolenia
• Przedstawienie trenera i uczestników – ćwiczenie rozgrzewające
• Wprowadzenie do programu szkolenia
• Tablica Kanban – ustalenie backlogu z grupą

2. Proces negocjacji w zakupach produkcyjnych (dyskusja + ćwiczenia)
• Negocjacje – czym są i jak je można rozumieć
• Negocjacje w zakupach produkcyjnych – cechy charakterystyczne
• Etapy procesu negocjowania (przygotowanie – targowanie – zamykanie
podsumowanie)
• Jak sztuczna inteligencja wpływa na proces zakupów
• Wprowadzenie do narzędzi AI przydatnych w procesie negocjacji

3. Etap 1: Przygotowanie do negocjacji
• Podstawowa analiza portfolio i dostawców (Kraljic, Pareto, ABC, SWOT, PESTLE)
• Komunikacja z klientem wewnętrznym – cele i budżet
• Dobór stylu negocjacji do aktualnej sytuacji
• Analiza na poziomie dostawcy
• Analiza czynników: wewnętrznych w firmie, zewnętrznych (rynkowych), prognozowanie danych z użyciem ChatGPT
• VAVE – włączenie działu inżynieryjnego do procesu negocjacji
• Darmowe źródła pozyskiwania danych
• Płatne źródła danych

Dzień 2

4. Etap 2: Targowanie i zamykanie
• Typy osobowości DISC, 16 personalities, CliftonStrengths + darmowe alternatywy
• Emocje w negocjacjach jak je wykorzystać – Atlas Emocji Ekmana
• Dostosowanie stylu negocjowania do typu relacji
• Negocjacje z dostawcą o silniejszej / monopolistycznej pozycji
• Metody zamykania negocjacji
• Symulacje z użyciem kamery

5. Etap 3: Podsumowanie negocjacji i feedback
• Komunikacja do klienta wewnętrznego
• Podstawowe zasady przygotowania efektywnej prezentacji
• Przygotowanie prezentacji z użyciem narzędzi AI
• Symulacje z prezentowaniem osiągniętych w trakcie ćwiczeń rezultatów

6. Podsumowanie
• Podsumowanie dwóch dni szkolenia
• Ankieta
• Zamknięcie szkolenia

Forma kursu:
• Warsztat 2-dniowy z symulacjami
Metoda szkolenia:
• Kurs w wersji warsztatowej odbywa się wersji face-to-face (stacjonarna) lub online w ilości max. 12 uczestników w metodologii agile z użyciem tablicy Kanban, tak by uczestnicy mogli sami stwierdzić progres, który przebyli lub modyfikować zakres w trakcie warsztatu

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 3,300.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane