Audyt Kariery w zakupach

Audyt Kariery w zakupach | Big Fish Sp. z o.o.

Audyt Kariery w zakupach

Czas trwania:
ok. h 10 / ok. 5 -7 sesji

Cena:
specjalista – 7.000 zł netto, menedżer / dyrektor: 15.000 zł netto

Pokieruj efektywnie własną karierą – nie poszukuj, a bądź poszukiwany

Uczestnicy rynku pracy dzielą się na 3 grupy:

 • osoby obecnie poszukujące pracy
 • osoby, które będą poszukiwały pracy w przyszłości
 • osoby poszukiwane na rynku pracy przez pracodawców i heahunterów

Ci, którzy skutecznie zarządzają własną karierą są poszukiwani na rynku pracy.

Zarządzanie własną karierą to systematyczny proces planowania, monitorowania  i osiągania założonych celów w życiu zawodowym. Proces ten nie ogranicza się jedynie do poszukiwania pracy – choć może to stanowić jego element.

Jeśli poważnie traktujesz swoją karierę, chcesz się rozwijać lub też po prostu chcesz wziąć los w swoje ręce to zachęcamy do skorzystania z naszej usługi audytu kariery.

Nasza usługa – audyt kariery w zakupach

Podczas spotkań/ rozmów telefonicznych/ skypa przeprowadzimy Cię przez 7 stopniowy proces analizy* Twojej kariery i zakończymy go mierzalnym planem działania. Omówimy Twoją dotychczasową ścieżkę kariery, Twoje kompetencje, Twoje możliwości, aspiracje oraz ryzyka na które warto się przygotować. Podczas sesji wzbogacimy Twoją wiedzę o obecną sytuację na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, kompetencjach, które warto rozwijać. Zaprezentujemy Ci i przećwiczymy szereg narzędzi, które pozwolą Ci na skuteczne, samodzielne analizowanie i zarządzanie Twoją karierą w przyszłości.

7 stopniowy proces analizy kariery*

 1. Omówienie ścieżki kariery – analiza środowisk zakupowych, w którym funkcjonowałeś/ funkcjonowałaś
 2. Analiza celów i dokonań (KPI’s) z ostatnich lat
 3. Analiza posiadanych kompetencji
 4. Benchmark kompetencji vs. oczekiwania rynkowe
 5. Analiza aspiracji zawodowych
 6. Analiza luk kompetencyjnych
 7. Plan działania

Co zyskujesz?

Zdefiniujesz cel, sporządzisz plan swojej kariery oraz zadania rozwojowe (plan edukacyjny), dzięki czemu będziesz efektywnie zarządzał swoim rozwojem zawodowym – będziesz świadomie wybierał projekty, zadania, role/ stanowiska, które będą przybliżały Cię do osiągnięcia celu. W zależności od Twojej sytuacji i aspiracji możesz również opracować plan alternatywny do obecnej ścieżki kariery oraz zdefiniować kluczowe ryzyka i plany łagodzenia ich skutków w przyszłości.

Dostarczenie: spotkania osobiste (Warszawa), skype lub conf call

Zapraszamy do kontaktu – umów się z nami na rozmowę – opowiemy Ci jak szczegółowo wygląda ta usługa oraz przedstawimy harmonogram.

Career Coach – Agnieszka Piątkowska

 • Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w  regionie Europy Centralno Wschodniej dla globalnych organizacji.  Partner w międzynarodowej  firmie rekrutacyjnej Big Fish specjalizującej się w obszarze „procurement & supply chain”. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami rekrutacyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w tzw. projektach typu „green field” – rekrutacja kadry dla nowych inwestycji. Członek międzynarodowego zespołu  przeprowadzającego ocenę kandydatów.
 • Od 2009r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie seminariów i spotkań dla słuchaczy studiów podyplomowych  w obszarze rozwoju kompetencji i zarządzania karierą   w zakupach. Współpracowała ze Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki – opracowała i dostarczyła cykl warsztatów dla członków stowarzyszenia w zakresie efektywnego zarządzania karierą w zakupach. Prowadziła prelekcje na konferencjach zakupowych (Procon)  na temat rekrutacji w obszarze zakupów, rozwoju kompetencji w zakupach, rozwoju talentów w obszarze zakupów.
 • Doradca  i trener  kariery, twórca narzędzi do zarządzania karierą.  Autor „CareerFreak” strony  dotyczącej  zarządzania własną karierą https://www.facebook.com/career.fr oraz wielu artykułów związanych z tematyką zarządzania i rozwoju kariery. Coach współpracujący w ramach programów „career transitioning/ outplacement” z wyższą kadrą menedżerską.
 • Dyplomowany Asesor - Akademia Asesora – Ernst & Young Academy of Business. Twórca modelów kompetencyjnych  i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”).
 • Ekspert  Polskiego Forum HR z zakresu rekrutacji permanentnej. Członek zespołu „Career Management”. Trener w obszarze rekrutacji (rekrutacja, ocena kandydatów, selekcja, AC/DC, feedback).
 • Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (zarządzanie – stopień magistra, studia prowadzone  w j. angielskim)  oraz  Bradford University (International Business Management, stopień magistra, studia prowadzone  w j. angielskim), SGH (Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching, studia podyplomowe) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Controlling Personalny – studia podyplomowe).